grįžusios lėšos

grįžusios lėšos
grįžusios lėšos statusas Aprobuotas sritis finansinės paramos administravimas ir kontrolė apibrėžtis Bent vieną kartą faktiškai panaudotos įgyvendinant ar įgyvendinus finansų inžinerijos priemonę Europos Sąjungos struktūrinės paramos, bendrojo finansavimo ir kitos lėšos (įskaitant lėšas, neišmokėtas garantijų išmokoms ir valdymo išlaidoms kompensuoti įgyvendinant garantijų teikimo finansų inžinerijos priemones), kurios galutiniams naudos gavėjams, įvardytiems 2011 m. vasario 21 d. Europos Komisijos gairėse dėl finansų inžinerijos instrumentų pagal Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 44 straipsnį (2012 m. vasario 8 d. galutinė redakcija, COCOF_10-0014-05-EN), buvo išduotos kaip paskolos, suteiktos kaip investicijos į įmones arba kaip garantijos ir panašiai ir kurios finansų tarpininko buvo grąžintos į kontroliuojančiojo fondo valdytojo arba tiesiogiai įgyvendinamos finansų inžinerijos priemonės valdytojo banko sąskaitas. šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl įgyvendinant finansų inžinerijos priemones grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”